Biuletyn Informacji Publicznej - Liceum Ogólnokształcące w Psarach
http://lopsary.biposwiata.pl

Rada Rodziców

Skład

Katarzyna Kopeć

Przewodnicząca

Kornelia Czornik

Skarbnik

Bogumiła Kamińska

Sekretarz